EMMEN

Welkom in het Waterstof Tiny House

Van 11 t/m 15 oktober 2021 kwam het Waterstof Tiny House naar Emmen. Op woensdag 13 oktober was het tiny house te bezichtigen voor inwoners van de gemeente.

In het tiny house wordt gedemonstreerd hoe waterstof als brandstof in woningen kan worden gebruikt en het toont hoe circulair bouwen in de praktijk werkt. Studenten van het Alfa-college in Hoogeveen hebben de duurzame woning mede ontwikkeld en gebouwd. Het project is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen en maakt onderdeel uit van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Datum: woensdag 13 oktober 2021
Locatie: Harwig Installatietechniek (Atlantis 3 in Emmen)

Programma
9.00 uur – Opening door wethouder Guido Rink

9.15-12.00 uur – bezoek bouwkunde-opleidingen Drenthe College en NHL Stenden aan het Waterstof Tiny House
(Dit is een besloten bijeenkomst)

13.00-14.30 uur – bezoek installatie-opleidingen Drenthe College en NHL Stenden aan het Waterstof Tiny House
(Dit is een besloten bijeenkomst)

15.00-17.00 uur – bezoek lokale bedrijfsleven en geïnteresseerden aan het Waterstof Tiny House

Terugblik Waterstof Tiny House

Meer informatie

Voor meer informatie en persvragen over het Waterstof Tiny House kunt u contact opnemen met de organisatie, Wendolijn Beukers van het Kennislab voor Urbanisme via w.beukers@kennislabvoorurbanisme.nl of T: 06 515 81 656.

Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, en
maakt onderdeel uit van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Deze website is ontwikkeld door studenten van het Alfa-college, opleiding informatie en
communiecatietechnologie