OVER HET PROJECT

Groene waterstof, de motor voor toekomstbestendig wonen.

Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe bouwt de gemeente Hoogeveen, in samenwerking met Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, aan de realisatie van het Waterstof Tiny House. Het Waterstof Tiny House draagt bij aan de landelijke opgave van de energietransitie en creëert draagvlak voor de toepassing van groene waterstof, door te laten zien dat waterstof in de gebouwde omgeving een volwaardig alternatief is in de energietransitie.

In het Waterstof Tiny House kunnen studenten theoretische kennis opdoen over de toepassing van groene waterstof als energievoorziening voor (bestaande) woningen. Ze kunnen die kennis vervolgens ook toepassen, waardoor een hybride leeromgeving ontstaat. Bij het Waterstof Tiny House wordt een eigentijds lespakket ontwikkeld voor alle onderwijsniveaus, met als doel jongeren te interesseren voor techniek.

Toen het Waterstof Tiny House klaar was is de ‘Wonen op Waterstof Tour’ gestart. Het Tiny House is langs zes locaties in de regio gegaan om zichtbaar te maken hoe waterstof als brandstof in woningen werkt. Door de ervaringen tijdens de tour zijn lespakketten ontwikkeld die in januari 2022 worden gelanceerd. 

Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, en is gefinancierd vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Ook het bedrijfsleven zet expertise en netwerk in om het Tiny House te realiseren, waaronder de partners Bork, H2Planet, Ten Kate Installatietechniek, Concordia, Intergas, Antea Group, Atelier Dutch, het Kennislab voor Urbanisme en the New Energy Coalition.

ROUTEKAART

December 2019
Startoverleg projectgroep
Kennismaking partners en verdeling van taken.

Januari 2020
Schetsontwerp
Scherpstellen van kaders van ontwerp en organisatie realisatieproces.

Maart 2020
Ontwerpatelier & Kick-off Waterstof Tiny House
Studenten, bedrijfsleven en gemeente maken samen het schetsontwerp en installatieconcept.

September 2020
Definitief ontwerp Waterstof Tiny House
Vaststellen ontwerp, installatieconcept en materialen.

November 2020
Start bouw Waterstof Tiny House
Studenten starten met de bouw van het Waterstof Tiny House. Tijdens de bouw zijn er verschillende begeleidingsmomenten waar wordt gekeken hoe de bouw vordert.

Augustus 2021
Oplevering en officiële opening Waterstof Tiny House.

September t/m december 2021
Waterstof Tiny House on Tour bezoekt Hoogeveen, Valthe (Borger-Odoorn), Emmen, Gieten (Aa en Hunze) en Coevorden.

Oktober 2021
Start ontwikkeling lespakket ‘Alles over waterstof’ en ‘Circulair bouwen’.

TOEKOMST

Januari 2022
Lancering lespakketten ‘Alles over waterstof’ en ‘Circulair bouwen’.

Voorjaar 2022
Waterstof Tiny House naar een vaste standplaats in Nijstad-Oost naast de wijk Erflanden in Hoogeveen. 

Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, en
maakt onderdeel uit van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Deze website is ontwikkeld door de opleiding Informatie en
Communicatietechniek van het Alfa-college in Hoogeveen.