OVER HET PROJECT

Groene waterstof, de motor voor toekomstbestendig wonen.

Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe bouwt de gemeente Hoogeveen, in samenwerking met Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, aan de realisatie van het Waterstof Tiny House. Het Waterstof Tiny House draagt bij aan de landelijke opgave van de energietransitie en creëert draagvlak voor de toepassing van groene waterstof, door te laten zien dat waterstof in de gebouwde omgeving een volwaardig alternatief is in de energietransitie.

In het Waterstof Tiny House kunnen studenten theoretische kennis opdoen over de toepassing van groene waterstof als energievoorziening voor (bestaande) woningen. Ze kunnen die kennis vervolgens ook toepassen, waardoor een hybride leeromgeving ontstaat. Bij het Waterstof Tiny House wordt een eigentijds lespakket ontwikkeld voor alle onderwijsniveaus, met als doel jongeren te interesseren voor techniek.

Als het Waterstof Tiny House klaar is, start de ‘Wonen op Waterstof Tour’. Het Tiny House reist dan langs zes locaties in de regio om zichtbaar te maken hoe waterstof als brandstof in woningen werkt. Hierbij worden lespakketten ontwikkeld die ook online beschikbaar komen. 

Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, en is gefinancierd vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Ook het bedrijfsleven zet expertise en netwerk in om het Tiny House te realiseren, waaronder de partners Bork, H2Planet, Ten Kate Installatietechniek, Concordia, Intergas, Antea Group, Atelier Dutch, het Kennislab voor Urbanisme en the New Energy Coalition.

ROUTEKAART

December 2019
Startoverleg projectgroep
Kennismaking partners en verdeling van taken

Januari 2020
Schetsontwerp
Scherpstellen van kaders van ontwerp en organisatie realisatieproces

Maart 2020
Ontwerpatelier & Kick-off Waterstof Tiny House
Studenten, bedrijfsleven en gemeente maken samen het schetsontwerp en installatieconcept

September 2020
Definitief ontwerp Waterstof Tiny House
Vaststellen ontwerp, installatieconcept en materialen

November 2020
Start bouw Waterstof Tiny House
Studenten starten met de bouw van het Waterstof Tiny House. Tijdens de bouw zijn er verschillende begeleidingsmomenten waar wordt gekeken hoe de bouw vordert.

Augustus 2021
Oplevering en officiële opening Waterstof Tiny House

September 2021
Start ‘Waterstof Tiny House on Tour’
Klik hier voor de data en locaties

Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, en
maakt onderdeel uit van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Deze website is ontwikkeld door de opleiding Informatie en
Communicatietechniek van het Alfa-college in Hoogeveen.